Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma beyanı, LABS Tekstil A.Ş. (“Labs Tekstil”) olarak “reflectstudio.com” adresinde yer alan internet sitemizi ziyaretiniz, sitemizden bir ürün satın almanız, bültenimize üye olmanız veya bizle farklı bir şekilde etkileşimde bulunmanız durumlarında işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Hangi kişisel verilerinizi topluyoruz?

Her ilgili kişi grubu özelinde topladığımız kişisel verileri aşağıda bulabilirsiniz. Birden fazla grup altındaki kişisel verilerinizin işlenebileceğini lütfen unutmayın. Örneğin hem siteye üye olmuş hem de bir sipariş vermişseniz her iki gruptaki kişisel verileriniz de işlenir.

↳ Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri


Tedarik ve operasyon süreçlerimizin yürütülmesi, hizmetlerimizdeki ve internet sitemizdeki teknik altyapıların kullanılması ve işletilmesi, sistem ve hizmetlerimizin korunması ve güvenli tutulması, muhasebe, finans, tahsilat ve hukuk süreçlerimizin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimizle etkileşimlerinizin ölçümlenmesi ve geliştirilmesi, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerimizin yürütülmesi gibi çeşitli alanlarda üçüncü kişilerden hizmet almaktayız. Kişisel verilerinizin elde edilmesiyle ilgili yukarıda açıklanan amaçlarla aynı doğrultuda kişisel verileriniz bu tür hizmet sağlayıcılar ile paylaşılmaktadır. 

↳ Grup Şirketleri


Size daha güvenli, tekil, uygun maliyetli ve hızlı bir şekilde hizmet sunabilmek için bazı sistem, teknoloji ve hizmetlerimizi, grup şirketlerimiz arasında ortak olarak kullanabiliyoruz. Bu kapsamda günlük faaliyetlerimizi sürdürmek ve size daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla sınırlı kişisel verilerinizi grup şirketlerimizle paylaşabilmekteyiz.↳ İş Ortakları ve Tedarikçiler


Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerimizin size özel hale getirilebilmesi için çeşitli reklam iş ortakları ve tedarikçileriyle çalışmaktayız. Bu iş ortakları ve tedarikçiler, size özel reklamlar sunmamıza ve ticari iletiler göndermemize olanak sağlar (yukarıda Çerezler ve Benzer Teknolojiler bölümüne bakınız). Kişisel verilerinizin elde edilmesiyle ilgili yukarıda açıklanan amaçlarla aynı doğrultuda kişisel verileriniz bu tür hizmet sağlayıcılarla paylaşılmaktadır.

↳ Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları


Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için yasal düzenlemeler gereği zorunlu veya gerekli olan durumlarda kişisel verilerinizi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarabiliriz.
Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

↳ Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,


↳ Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


↳ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,


↳ Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,


↳ Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,


↳ KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,


↳ Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


↳ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve


↳ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak bize “info@reflectstudio.com” veya “Kemankeş Karamustafapaşa Mh. Necatibey Cd. Alarko İş Merkezi Apt. No: 66/2 Beyoğlu/İstanbul” adresi üzerinden iletebilirsiniz.